انواع حساب

انواع حساب

مرحله 01
جزئیات خود را ارسال کنید
مرحله 02
واریز برای حساب را انجام دهید
مرحله 03
شناسه خود را آپلود کنید
مرحله 04
تجارت را شروع کنید!
افتتاح حساب

اسناد مورد نیاز برای حساب

 1. گذرنامه یا کارت شناسایی صادر شده توسط دولت (کپی پشت و رو).
 2. اثبات آدرس محل سکونت (قبوض تاریخ 3 ماه گذشته ، مانند قبض تلفن ، قبض کارت اعتباری یا قبض بیمه).
 1. گذرنامه یا کارت شناسایی صادر شده توسط دولت (کپی پشت و رو).
 2. اثبات آدرس محل سکونت (قبوض تاریخ 3 ماه گذشته ، مانند قبض تلفن ، قبض کارت اعتباری یا قبض بیمه).
 3. گذرنامه یا کارت شناسایی دوم صادر شده توسط دولت (کپی پشت و رو).
 4. اثبات آدرس دوم مسکونی (قبوض مربوط به 3 ماه گذشته ، مانند قبض تلفن ، قبض کارت اعتباری یا قبض بیمه).
 1. گواهی ثبت نام (کپی)
 2. اثبات آدرس شرکت (صورت حساب های 3 ماه گذشته ، مانند قبض تلفن ، صورتحساب بانکی یا قبض آب و برق)
 3. لیست مدیران و سهامداران با سهم بیش از 10٪ سهم
 4. گذرنامه معتبر یا کارت شناسایی صادر شده توسط دولت و گواهی آدرس محل سکونت برای هر یک از مدیر و سهامدار ذکر شده در بخش 3
 5. LEI (شناسه شخصیت حقوقی)
 6. در مورد صورت حساب تراست ، لطفاً یک نسخه معتبر از آنرا نیز بارگذاری کنید.
درباره ما
پلت فرم
انواع حساب
اخبار بازار و تجزیه و تحلیل
مرکز آموزش
شرکاء و شرکتهای وابسته